vergoedingen

vergoedingen fysiotherapie

Over vergoedingen in de fysiotherapie bestaan nogal wat onduidelijkheden. Op deze pagina geven we enige richtlijnen, maar voor specifieke informatie kunt u het beste bij uw zorgverzekeraar informeren.

Niet chronische fysiotherapie

Deze wordt vergoed vanuit uw aanvullende pakket. Dit is bij iedere zorgverzekeraar verschillend. Ook zijn er meerdere aanvullende pakketten binnen één zorgverzekeraar voorhanden. Dus: wat wel en niet vergoed wordt, is bij iedereen verschillend. Lees dus goed uw polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Hetzelfde geldt voor manuele therapie. Meestal wordt er een totaalbedrag op jaarbasis vergoed.

chronische fysiotherapie

Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed. Deze lijst is ingekort. Vanaf 2012 vervalt de vergoeding voor een aantal behandelingen. Op www.defysiotherapeut.com treft u een overzicht van de aandoeningen die van de lijst af gaan.

chronisch of niet?

Er zijn erg veel onduidelijkheden over wat nu onder chronische fysiotherapie valt. Veel klachten lijken een chronisch karakter te hebben, maar dat betekent dus lang niet altijd dat u langdurig fysiotherapie kunt krijgen. Dit hangt af van het feit of uw aandoening op de ‘chronische lijst van Minister Borst’ voorkomt.

 

Een voorbeeld is iemand die al langdurig last van de lage rug heeft. Een chronisch probleem zou je zeggen, maar toch staat de klacht niet op de chronische lijst van Minister Borst en wordt behandeling niet vergoed uit uw basispakket. Ook al geeft uw arts aan dat het chronisch is. Mogelijk dat een deel wel vergoed wordt vanuit uw aanvullende pakket, maar dat is bij iedereen verschillend.

 

Kijk dus goed in uw polisvoorwaarden, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De fysiotherapeut kan voor u nagaan of u voor een chronische indicatie in aanmerking komt.