huisregels

'Huisregels

Om de samenwerking met U goed te laten verlopen en de kwaliteit van de praktijk en het handelen optimaal te houden zijn er huisregels en omgangsnormen. Onze praktijk heeft een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke wij werken. De richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.
 • Ons uitgangspunt is dat de cliënt een autonoom persoon is. Zij zijn op het moment van behandelen afhankelijk van ons. De intentie is om de autonome zelfredzaamheid te verhogen en de afhankelijkheid te verlagen. Deze samenwerking gebeurt op basis van gelijkwaardigheid

 

 • Het belang van de cliënt staat bij ons voorop

 

 • De diagnose, de behandeldoelen en de behandelstrategie worden met de cliënt besproken

 

 • De werkwijze, handelingen die verricht worden, worden voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.

 

 • Een behandeling wordt alleen gestart als de cliënt daar toestemming voor geeft

 

 • De keuze van een cliënt voor een behandelaar wordt gerespecteerd

 

 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen

 

 • De cliënt dient zich respectvol te gedragen tegenover alle aanwezigen in de praktijk

 

 • Onheus gedrag kan leiden tot stopzetten van de therapie en het weigeren van toegang tot de praktijk

 

 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden, conform de afspraken omtrent privacy

 

 • Voor communicatie met derden, bijvoorbeeld huisarts of specialist, is altijd toestemming van de cliënt nodig, deze wordt vastgelegd in het dossier

 

 • Als er derden, bijvoorbeeld een stagiaire, bij de behandeling aanwezig willen zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden

 

 • Indien U een klacht heeft, kunt U dit via de klachtenregeling van de praktijk kenbaar maken