Huisregels

Huisregels

Om de samenwerking met U goed te laten verlopen en de kwaliteit van de praktijk en het handelen optimaal te houden zijn er huisregels en omgangsnormen.
Onze praktijk heeft een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke wij werken. De richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

Ons uitgangspunt is dat de cliënt een autonoom persoon is. Zij zijn op het moment van behandelen afhankelijk van ons. De intentie is om de autonome zelfredzaamheid te verhogen en de afhankelijkheid te verlagen. Deze samenwerking gebeurt op basis van gelijkwaardigheid

Het belang van de cliënt staat bij ons voorop

De diagnose, de behandeldoelen en de behandelstrategie worden met de cliënt besproken

De werkwijze, handelingen die verricht worden, worden voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Een behandeling wordt alleen gestart als de cliënt daar toestemming voor geeft

De keuze van een cliënt voor een behandelaar wordt gerespecteerd

De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen

De cliënt dient zich respectvol te gedragen tegenover alle aanwezigen in de praktijk

Onheus gedrag kan leiden tot stopzetten van de therapie en het weigeren van toegang tot de praktijk

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden, conform de afspraken omtrent privacy

Voor communicatie met derden, bijvoorbeeld huisarts of specialist, is altijd toestemming van de cliënt nodig, deze wordt vastgelegd in het dossier

Als er derden, bijvoorbeeld een stagiaire, bij de behandeling aanwezig willen zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden

Indien U een klacht heeft, kunt U dit via de klachtenregeling van de praktijk kenbaar maken